KDO SMO

Podjetje je ustanovljeno v januarju 2010. Na osnovi dolgoletnih osebnih izkušenj je vizija podjetja postati prepoznavno podjetje tako na slovenskem kot tudi tujih trgih, ter postati sinonim poslovnega, kvalitetnega, zanesljivega in poštenega poslovnega partnerja.

Osnovna dejavnost podjetja je pomagati slovenskim proizvajalcem pri trženju njihovih proizvodov v tujini in trženju proizvodov tujih proizvajalcev na slovenskem trgu.

Uspeh trženja je odvisen od kvalitete proizvodov, konkurenčnosti cen, dobavnih rokov, odzivnosti na potrebe trga in angažiranja pri predstavitvi izdelkov potencialnim kupcem.
Mi se trudimo, da je naša storitev opravljeno kvalitetno in hitro.

K komunikativnost
A aliansa – povezanost s stranko
A atributi uspešnosti: izkušnje; poštenost, zanesljivost
L logika poslovanja
I interes za uspeh stranke, iskrivost
N napredek v poslovanju
S stališče stranke je pomembno
A aktivnost do dosega skupnega uspeha

SLOGAN: SAMO SVET JE DOVOLJ

Milena Kozar

direktorica